Дата на раждане : 10/07/1957, София, България
Изборен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ
Участие в предишно НС: 41 НС; 42 НС; 43 НС

Зам.-председател на 44-то Народно събрание

Дата на раждане : 13/09/1955, Пловдив, България
Изборен район: 29-ХАСКОВО
Участие в предишно НС: 36 НС; 37 НС; 40 НС; 41 НС; 42 НС

Дата на раждане : 09/09/1943, Габрово, България
Изборен район: 13-ПАЗАРДЖИК
Участие в предишно НС: 40 НС; 41 НС; 42 НС; 43 НС

Дата на раждане : 24/10/1963, София, България
Изборен район: 27-СТАРА ЗАГОРА
Участие в предишно НС: 42 НС

Дата на раждане : 11/01/1986, София, България
Изборен район: 3-ВАРНА
Участие в предишно НС: 42 НС; 43 НС