ѕланът —идеров

  ѕланът—идеров

 alfatv

Ќачало
»зказване от парламентарната трибуна на лидера на ѕѕ јтака ¬олен —идеров

27 ћай 2015г.


   

27 05 2015  »зказване от парламентарната трибуна  на лидера на ѕѕ јтака ¬олен —идеров

 
ѕодкрепете подписката на ј“ј ј за референдум

 

ѕодписка бази

ѕѕ ј“ј ј започва подписка за иницииране на референ≠дум за излизане от военни€, военноагресив≠ни€, военнолюбиви€ блок Ќј“ќ. Ќека всички честни български патриоти да кажем своето ДЌ≈Ф на четирите американските бази, които са от 2006-та година в Ѕългари€. јмериканците не плащат и стотинка за т€х, а в момента ги използват за струпване на военна техника, на военнослужещи и се подготв€т за война. “ака ние ставаме част от фронтовата лини€ на войната на —јў срещу –уси€, ко€≠то ще бъде принудена да насочи €дрените си оръжи€ срещу нас.

»зтеглете подписката от “” .

 

 
—идеров към Ѕорисов: Ќе тр€бва да бъдем послушковци на —јў ѕечат

15 ћай 2015г.

  Ѕългари€ има шанса да призове ≈— най-после да провеждаме истинска европейска политика, а не да бъдем послушковци на —јў. јко го направите ще влезете в истори€та, помнете ми думите. “ова за€ви лидерът на ј“ј ј ¬олен —идеров на премиера Ѕойко Ѕорисов по време на петъчни€ парламентарен контрол. Д ажете, че Ѕългари€ оттук нататък н€ма да спазва санкциите срещу –уси€. ѕризовавате също така ћеркел, ќланд и всички останали ръководители да го направ€т. ѕо този начин ще покажат, че —јў вод€т грешна политикаФ, за€ви от трибуната националистът и об€сни, че јмерика, ко€то претендира да е най-силната страна в света, има дълг над 19 трилиона долара и икономическото й положение е много тежко.

 

ѕродължава...
 
—идеров към Ћукарски: Ќе си правете снимки за спомен в Ѕрюксел, а отменете санкциите срещу –уси€ ѕечат

15 ћай 2015г.

   акви са финансовите щети досега от санкциите срещу –уси€, които Ѕългари€ спазва абсолютно безпрекословно и дори не постав€ въпроса в Ѕрюксел? ќтговор на този въпрос поиска да получи лидерът на ј“ј ј ¬олен —идеров от министъра на икономиката Ѕожидар Ћукарски по време на петъчни€ парламентарен контрол.Дѕредседател€т на Ѕългарската хотелиерска и ресторантьорска асоциаци€ Ѕлагой –агин е казал, че само от туризма ще изгуб€т поне 500 млн. евро. —поред неговите думи туризмът у нас генерира около 14% от Ѕ¬ѕ.  ажете колко губим от тези санкции, за да може всеки български гражданин да си направи сметка каква е материалната стойност на тези геополитически игри, в които според мен участваме абсолютно против националните ни интересиФ, призова —идеров от парламентарната трибуна.

 

ѕродължава...
 
—идеров: “урското посолство налага огромен натиск на български€ парламент да не се приеме решението ѕечат

24 јприл 2015г.

 Ѕългарски€т народ не сподел€ поведението на правителството и парламентаристите, които зачеркват собствената си истори€

Ћидерът на ј“ј ј ¬олен —идеров участва в двудневната международна обществено политическа конференци€ Дѕротив престъплението геноцидФ.  онференци€та се провежда в ≈реван и е посветена на 100-годишнината от геноцида над арменски€ народ.

ћеждународни€т форум бе открит от президента на јрмени€ —ерж —аркис€н. ¬ своето изказване той подчерта, че организаторите на геноцида срещу арменски€ народ не са усп€ли да достигнат целите си.

Ќа форума в јрмени€ —идеов за€ви, че ръководи парти€ ј“ј ј, ко€то от 10 години е в български€ парламент се бори за признаването на арменски€ геноцид, но се сблъсква със стена. Д8 пъти ние предложихме да се признае арменски€т геноцид в български€ парламентФ, за€ви —идеров и изброи кога парламентарсната група на ј“ј ј е вкарвала през годините това предложение.

ѕродължава...
 
ѕо предложение на ј“ј ј Ѕългари€ призна арменски€ геноцид в ќсманската импери€ ѕечат
 24 јприл 2015г.
 
 —ъс 157 гласа ДзаФ, 36 ДпротивФ и без въздържали се Ќародното събрание прие проекторешението на ј“ј ј за признаване на арменски€ геноцид в ќсманската импери€ и об€в€ви 24 април за ден на възпоменание на неговите милион и половина жертви. “ова стана в петък, когато се навършиха 100 години от кървавите зверства. —лед като точката остана в дневни€ ред, въпреки усили€та на реформаторите т€ да не бъде гледана, ƒѕ— напусна залата под одобрителните погледи на представители на турското посолство, които наблюдаваха дебатите от балкона на Ќ—.

¬ъпреки насто€ването на националистите, мнозинството не прие дискуси€та да се предава пр€ко по ЅЌ“ и ЅЌ–.

¬ опит  да изземе инициативата на ј“ј ј за проекторешението, депутатката от √≈–Ѕ ÷вета  ара€нчева предложи да бъдат променени части от текстовете като думата геноцид се замени с масово изтребление и масово избиване.

ѕродължава...
 
 
–†¬†–°вАЩ–†–О–°вАЬ–†¬†–ҐвАШ–†¬†–°вАШ–†¬†–°вАҐ –†¬†–°вАЩ–†–О–†вАЪ–†–О–≤–В¬¶–†¬†–°вАШ–†¬†–†вА† –†¬†–°вАЩ–†–О–≤–В—Щ–†¬†–Т¬∞–†¬†–°вАЭ–†¬†–Т¬∞