ѕланът —идеров

  ѕланът—идеров

 alfatv

Ќачало
ј“ј ј: Ѕългари€ да се включи в коалици€ срещу "»сл€мска държава", инициирана от –уси€
6 ќктомври 2015г.


   

ј“ј ј: Ѕългари€ да се включи в коалици€ срещу "»сл€мска държава", инициирана от –уси€ 06.10.2015 г.
 
ѕодкрепете подписката на ј“ј ј за референдум

 

ѕодписка бази

ѕѕ ј“ј ј започва подписка за иницииране на референ≠дум за излизане от военни€, военноагресив≠ни€, военнолюбиви€ блок Ќј“ќ. Ќека всички честни български патриоти да кажем своето ДЌ≈Ф на четирите американските бази, които са от 2006-та година в Ѕългари€. јмериканците не плащат и стотинка за т€х, а в момента ги използват за струпване на военна техника, на военнослужещи и се подготв€т за война. “ака ние ставаме част от фронтовата лини€ на войната на —јў срещу –уси€, ко€≠то ще бъде принудена да насочи €дрените си оръжи€ срещу нас.

»зтеглете подписката от “” .

 

 
Ѕ—ѕ отказа подкрепа на ј“ј ј срещу Д»сл€мска държаваУ ѕечат

 7 ќктомври 2015г.

  Ѕ—ѕ отказа на ј“ј ј да отстъп€т реда си в ср€да, за да се разглежда предложението на националистите Ц Ѕългари€ да се присъедини към инициираната от руски€ президент ¬ладимир ѕутин международна коалици€ срещу У»сл€мска държаваФ. ј“ј ј поиска Ѕългари€ да се включи с логистична подкрепа към антитерористичната коалици€. јко Ѕ—ѕ наистина са за справ€не с исл€мски€ тероризъм, те тр€бваше да позвол€т предложението на —идеров да стигне по-бързо за разглеждане в пленарна зала. ¬место това обаче председател€т на Ѕ—ѕ ћихаил ћиков определи молбата на националистите като абсурдна.¬ ср€да Ѕ—ѕ предложи проект за решение за необходимостта от преразглеждане на политиката на санкции на ≈— във връзка с конфликта в ”крайна.Д¬сичко, което е свързано с отм€на на санкциите срещу –уси€, ј“ј ј го подкреп€У, за€ви от парламентарната трибуна ¬олен —идеров. “ой направи забележка, че много преди Ѕ—ѕ да се събуди от сън, още на 17.03.2014 г. ј“ј ј предложи това. “огава управлението беше в ръцете на излъченото от Ѕ—ѕ правителство с премиер ѕламен ќрешарски, който за€ви пред медиите на 25 март 2014 г., че Ѕългари€ н€ма да наложи вето върху санкциите. ј на 30 юли 2014 г. той ги подкрепи официално.

 

ѕродължава...
 
ј“ј ј: Ѕългари€ да се присъедини към антитерористичната коалици€ срещу Д»сл€мска държаваУ ѕечат

6 ќктомври 2015г.


   ѕарти€ ј“ј ј предлага Ѕългари€ да се присъедини към инициираната от руски€ президент ¬ладимир ѕутин международната антитерористична коалици€ срещу У»сл€мска държаваФ. “ова за€ви председател€т на националистите ¬олен —идеров на брифинг в Ќародното събрание във вторник.¬ проекта за решение, което ј“ј ј внесе в деловодството на парламента се насто€ва страната ни да осигур€ва логистична поддръжка за широката международна антитерористична коалици€.Ќационалистите подчертават, че включването на страната ни в коалици€та не означава предостав€не и изпращане на български военни контингенти.Ћогистичната подкрепа на –епублика Ѕългари€, ко€то предлагат от ј“ј ј,  представл€ва снабд€ването на коалици€та срещу Д»сл€мска държаваУ с: храна, вода, медикаменти, горива, здравно и медицинско осигур€ване, поддръжка (включително ремонт) на материални ресурси, ремонт на инфраструктура, транспортно осигур€ване, изграждане и експлоатаци€та на комуникационната инфраструктура и електронните системи за обработка, пренос и съхранение на информаци€, осигур€ване и съхранение на дълготрайни активи и материални запаси, осигур€ване на военно-инженерни услуги, като например възстанов€ване на дефектни и изоставени превозни средства и оръжи€, поддръжка на оръжи€ в полеви услови€, доставка на боеприпаси.
ѕродължава...
 
¬ъпреки санкциите: —идеров покани Ќаришкин в Ѕългари€ ѕечат

2 ќктомври 2015г.

  Ћидерът на ј“ј ј ¬олен —идеров се срещна с председател€ на ƒържавната ƒума на –уси€ —ергей Ќаришкин и негови€ заместник проф. »ван ћелников.  —рещата беше по покана на Ќаришкин към български€ политик след провели€ се IV международен парламентарен форум Д–ол€та на парламентите за осигур€ване на международната сигурност в съвременните услови€Ф на 1 октомври в ћосква.¬ началото на разговора председател€т на руски€ парламент поздрави ¬олен —идеров за раждането на първородни€ му син.ƒвамата обсъдиха мигрантската криза в ≈вропа и ситуаци€та в —ири€ след руската военна намeса там.ќт думите на —идеров стана €сно, че ј“ј ј ще предложи Ѕългари€ да се присъедини към коалици€та срещу Д»сл€мска държаваУ.  Ќационалистът още веднъж подчерта, че с действи€та си –уси€ на практика спас€ва ≈вропа от пришълските вълни.

¬олен —идеров покани —ергей Ќаришкин да посети Ѕългари€, въпреки наложените санкции от ≈—, които определи като идиотски. ƒвамата обсъдиха причините за неестествено лошите отношени€ между Ѕългари€ и –уси€ и б€ха единодушни, че тр€бва да се подобр€т.

 

 
—идеров на форум в ћосква: ≈вропа ще загине като цивилизаци€, ако не се противопостави на —јў ѕечат

 1 ќктомври 2015г.

  Ћидерът на ј“ј ј ¬олен —идеров участва в IV-и€ международен парламентарен форум Д–ол€та на парламентите за осигур€ване на международната сигурност в съвременните услови€Ф на 1 октомври в ћосква. ќрганизатори б€ха ƒържавната дума и ћинистерството на външните работи на –уската федераци€. ѕред форума —идеров за€ви, че преди да разсъждаваме как парламентите могат да осигур€ват сигурност, тр€бва да си отговорим на въпроса какво представл€ват днешните парламенти в ≈вропа. » т.нар. национални парламенти, които отдавна не са суверенни, и европарламентът са доминирани от партии -  поддръжници на глобализаци€та, противници на консервативните ценности и противници на националните икономики, в полза на наднационалните компании.
ѕродължава...
 
 
–†¬†–°вАЩ–†–О–°вАЬ–†¬†–ҐвАШ–†¬†–°вАШ–†¬†–°вАҐ –†¬†–°вАЩ–†–О–†вАЪ–†–О–≤–В¬¶–†¬†–°вАШ–†¬†–†вА† –†¬†–°вАЩ–†–О–≤–В—Щ–†¬†–Т¬∞–†¬†–°вАЭ–†¬†–Т¬∞