ѕланът —идеров

  ѕланът—идеров

 alfatv

Ќачало
—идеров: ј“ј ј започва протести срещу военните бази на —јў у нас

 26 јвгуст 2014г.

 

 ¬олен —идеров: ј“ј ј започва протести срещу военните бази на —јў у нас
26.08.2014г.

 
ј “”јЋЌ» “≈ћ»
ј“ј ј се регистрира за предсто€щите избори
18 јвгуст 2014г.    ѕарти€ ј“ј ј се регистрира в ÷ентралната избирателна комиси€ за предсто€щите предсрочни парламентарни избори през октомври. Ќационалистите внесоха максимални€ възможен брой подписи, а именно 9 999. Ћидерът на ј“ј ј ¬олен —идеров за€ви пред медии, че ј“ј ј е третата регистрирала се парти€. ѕатриотите увериха, че всички съпътстващи документи са изр€дни и атакистите са готови за битката за Ѕългари€ през октомври.Дƒнес е един много специален ден за Ѕългари€. 18-ти...
—»ƒ≈–ќ¬: ЅЏЋ√ј–», √Ћј—”¬ј…“≈! ƒј —≈ ѕ–≈Ѕќ–»ћ — ¬»–”—ј Ќј —“–јЌј“ј Ќ» ƒѕ—
14 јвгуст 2014г.    Ћидерът на ј“ј ј ¬олен —идеров се срещна със стотици граждани на ¬елинград вчера. “ой подчерта, че там ƒѕ— владее всичко и сравни противоконституционната парти€ с вирус, който повече от 20 години се е впил в организма на Ѕългари€ и го изтощава до смърт.—идеров за€ви, че се е срещнал с представители на местни родолюбиви организации, със —ъюза на офицерите от запаса и с русофилите във ¬елинград, които са го информирали, че в града има 1200 руснаци, които са...
¬ќЋ≈Ќ ѕ–≈ƒ ∆»“≈Ћ» Ќј —јЌƒјЌ— »: ЅЏЋ√ј–»ЌЏ“ ∆»¬≈≈ ѕќ-«Ћ≈, ќ“ ј “ќ —ћ≈ ¬ ≈—
8 јвгуст 2014г.    ъдето и да отидем, ни посрещат обичайно с 2-3 основни проблема Ц липса на работа, ниски доходи, обезлюд€ване на цели селища. “ака обобщи срещите си из Ѕългари€ до момента пред жителите на —андански лидерът на ј“ј ј ¬олен —идеров. “ой посети югозападни€ град миналата ср€да, който е част от обиколката на националиста в страната.—идеров каза пред санданчани, че народът е обезверен. ѕо думите му след влизането на Ѕългари€ в ≈вросъюза хората прогресивно обедн€ват. ДЌе съм...
—идеров във ¬раца: ћизерните еврофондове са подигравка за страната ни
 8 јвгуст 2014г.   √≈–Ѕ и ƒѕ— подготв€т следващото управление, къ­дето см€тат да управл€ват заедно с подпирачките ¬ћ–ќ и Ќ‘—Ѕ. Ќа предишните избори б€ха –«— и Ќ‘—Ѕ, но двете партии не вл€зоха в парламента, не можаха да употреб€т фалшифицираните бюлетини. “ова за­€ви пред медиите във ¬раца водачът на ј“ј ј ¬олен —идеров в кра€ на миналата седмица. ѕо време на по­сещението си в града на Ѕотев —идеров бе посрещнат от стотици симпатизанти на парти€та. ј“ј ј орга­низира...
¬ќЋ≈Ќ —»ƒ≈–ќ¬: ѕ–ќ ”–ј“”–ј“ј ƒј —≈ —јћќ—≈«»–ј —–≈ў” ЅЋ»«ЌјЎ » «ј ‘јЋЎ»‘»÷»–јЌ≈“ќ Ќј 108 000 ѕќƒѕ»—ј
 7 јвгуст 2014г.   Ћидерът на ј“ј ј ¬олен —идеров коментира назначени€ от избрани€ с измама –осен ѕлевнелиев служебен кабинет, като кабинет направен по президентски образ и подобие. Д¬ сградата на ћинистерски съвет са се събрали една група от гадове нечестиви, назначени от президента избран с измама.  ≈дин човек, който е избран с измама какво може да назначи освен измамници. » какъвто си, такива са и тези, които назначаваш. “ова е €сноУ, добави —идеров. “ой подчерта, че за двата...
 
—идеров: ¬ече официално се потвърди, че Ѕългари€ търпи най Ц големи щети от санкциите срещу –уси€ ѕечат

1 —ептември 2014г.

    Ћидерът на ј“ј ј ¬олен —идеров коментира от ефира на телевизи€ ДјлфаФ политическата обстановка и какво се случва в наши€ европейски дом. Д¬същност този дом далеч не е уютен и комфортен за Ѕългари€, но той става все по-неуютен. —тава все по-чужд за Ѕългари€, тъй като ≈вропейски€т съюз, както съм ви казвал много пъти, всъщност не е съюз на европейските държави, това което ние искаме от ј“ј ј, това което всички патриоти в европейските държави поддържат като становище това да бъде обединение на отечествата, обединение на нациите на базата на равноправие, на базата на сътрудничество, на взаимно общуване, култура, обм€на на култура и икономика, но не и пирамидална структура. ќще повече пирамидална структура подчинена на н€каква върхушка, ко€то даже не можем да € посочим с пръст, защото аз съм ви казвал много пъти, че ≈вропейски€т съюз е всъщност марионетка в ръцете на —јў и, така, повърхностното мислене веднага отъждеств€ва —јў с правителството във ¬ашингтон, президента ќбама и т.н.Ф, добави —идеров.

ѕродължава...
 
—»ƒ≈–ќ¬ ƒјƒ≈ ¬≈Ћ»«ј– ЎјЋјћјЌќ¬ Ќј √Ћј¬Ќ»я ѕ–ќ ”–ќ– ѕечат

30 јвгуст 2014г.

   Ћидерът на ј“ј ј ¬олен —идеров сигнализира главни€ прокурор заради разпространената в публичното пространство визи€ ДЅългари€ в Ќј“ќ 2020Ф, изготвена от екипа на служебни€ военен министър ¬елизар Ўаламанов, в ко€то –уси€ е об€вена за враг на Ѕългари€. ¬ стратеги€та се излага позици€, че нарастването на военни€ бюджет на –уси€ представл€ва сериозна заплаха за нашата сигурност. ќсновните рискове за Ѕългари€ според служебни€ военен министър ¬елизар Ўаламанов са отделени в пет категории. Ќа първо м€сто според военното министерство е Дхибридната война, съчетаваща конвенционални методи с похвати от партизанска, кибернетична и информационна война, както и с действи€ противоречащи на международното правоУ. Ќа второ м€сто е Дзасилването на способностите на –уси€ за конвенционални военни действи€У, което остро провокира Днационалните ни способности за отбранаУ. ≈кипът на ¬елизар Ўаламанов посочва фокусирането на –уси€ в Дтехнологии за нощни операции, повишено наблюдение над цели€ електромагнитен спектър, употреба на безпилотни самолети и роботи, защита на т€лото и особено значително увеличени€ обсег на оръжи€ за индиректен обстрелУ.

ѕродължава...
 
Ўаламанов, подай оставка! Ќе въвличай Ѕългари€ във война ѕечат

27 јвгуст 2014г.

   оментар на ¬олен —идеров от митинга на ј“ј ј пред ћинистерство на отбраната:  ”важаеми българи, прав€ този коментар от митинг на ј“ј ј пред ћинистерството на отбраната с искане за оставката на служебни€ министър на отбраната ¬елизар Ўаламанов. “ой си позволи да огласи една доктрина, наречена 2020, в ко€то без никаква дипломаци€ об€в€ва –уси€ за враг на Ѕългари€. ¬ документа, изготвен от екип на военното министерство се казва: Д ризата в ”крайна е продукт на дългосрочна амбици€ на –уси€ да възстанови вли€нието си в бившето съветско пространство и чрез това да се утвърди като полюсна сила.У «а да изоблича в лъжа министър Ўаламанов ще кажа, че кризата в ”крайна е продукт на дългосрочната политика на —јў, ко€то е подплатена с 5 милиарда долара на фашистки, криминални групировки, които извършиха преврата в  иев.

 

ѕродължава...
 
—»ƒ≈–ќ¬: √≈–Ѕ, ƒѕ—, реформаторите, ¬алери —имеонов, плюс Ѕареков се готв€т да си разпредел€т властта ѕечат

26 јвгуст 2014г.

  Ћидерът на ј“ј ј ¬олен —идеров коментира изказването на Ѕорисов, че в държавата н€ма пари и н€ма да има и призовава партиите да кажат как ще стабилизират страната. —идеров подчерта,че икономисти и специалисти са се изказали, че страната ни не е в тежко състо€ние, но Ѕорисов продължава да плаши. Д—ами€т √≈–Ѕ и ƒѕ— гласуваха заедно едно законче на първо четене, с което ако обсъждаш банковата система, можеш да бъдеш осъден. —ега се чуд€ когато √≈–Ѕ заедно с ƒѕ— гласуваха това законче, дали Ѕорисов см€та, че законът не се отнас€ за него? » въобще как си представ€ да плаши хората, че страната е в тежко финансово състо€ние, и единствено, само той може да € оправи. –азбира се, ние не в€рваме в това. јз не знам колко българи в€рват в това, защото те вид€ха, че той не само не може да оправ€ финансовото състо€ние на народа, той го влошаваФ, добави —идеров. “ой припомни как по време на управлението на √≈–Ѕ ƒ€нков е зат€гал коланите и това е представ€но като нещо добро, а всъщност управлението на √≈–Ѕ е едно олигархично управление. —идеров обърна внимание как сега Ѕорисов съветва Ѕлизнашки и да търси процедури по вземане на нов дълг, а за строежа на ј≈÷ ДЅеленеФ е говорил, че не тр€бва да се влиза в нов дълг. —идеров подчерта, че ј“ј ј е против взимане на нов дълг, защото не се знае за какво ще се харчи и изрази опасени€, че веро€тно този дълг ще се харчи от следващи€ кабинет, който Ѕорисов се гласи да оглави,  за купуване на вли€ние. Ћидерът на ј“ј ј определи това искане като антидържавно и подчерта, че никой освен ј“ј ј не изобличава Ѕорисов.
ѕродължава...
 
 
–†¬†–°вАЩ–†–О–°вАЬ–†¬†–ҐвАШ–†¬†–°вАШ–†¬†–°вАҐ –†¬†–°вАЩ–†–О–†вАЪ–†–О–≤–В¬¶–†¬†–°вАШ–†¬†–†вА† –†¬†–°вАЩ–†–О–≤–В—Щ–†¬†–Т¬∞–†¬†–°вАЭ–†¬†–Т¬∞